Asset Publisher Asset Publisher

Certyfikacja lasów

Pozyskiwanie drewna w Lasach Państwowych odbywa się zgodnie z międzynarodowymi zasadami: zachowania trwałości lasów, zrównoważonego rozwoju i ochrony przyrody.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu oraz nadleśnictwa wchodzące  w jej skład wdrożyły oraz stosują kryteria określone w dok. Nr 4 Rady PEFC Polska – „Polskie kryteria i wskaźniki trwałego i zrównoważonego zagospodarowania lasów dla potrzeb certyfikacji lasów". Uzyskany certyfikat PEFC ważny jest od 13 lipca 2021 roku do 12 lipca 2024 roku. Aktualne dane dotyczące PEFC, dostępne sa na stronie www.pefc-polska.pl.

Więciej informacji o certyfikacji lasów znajduje się na stronie RDLP w Poznaniu.