Webcontent-Anzeige Webcontent-Anzeige

Zanocuj u nas w lesie

Lasy Państwowe wyznaczą w każdym z 429 nadleśnictw specjalne obszary leśne, gdzie miłośnicy nocowania w lesie będą mogli uprawiać swoje hobby bez obaw o naruszenie ustawy o lasach. To efekt pilotażu, który odbywał się przez ostatni rok.

Nadleśnictwo Góra Śląska wyznaczyło 3 specjalne obszar leśny o łącznej powierzchni 1500 ha, gdzie miłośnicy nocowania "pod chmurką" mogą uprawiać swoje hobby bez obaw o naruszenie ustawy o lasach. Wszystkie obszary usytuowane zostały przy parkingach leśnych, ponadto w dwóch lokalizacjach można rozpalić ognisko.

Nadleśnictwa Góra Śląska z uwagi na zakwalifikowanie do I (najwyższej) kategorii zagrożenia pożarowego lasu nie dopuszcza możliwości używania kuchenek gazowych na obszarze programu "Zanocuj w lesie".

Serdecznie zapraszamy wszystkich do pobytu w lasach naszego nadleśnictwa.

Po kliknięciu na poniższą mapę ukaże się szczegółówy obszar objęty programem "Zanocuj w lesie"

 

Lokalizacja widoczna jest również na mapie mBDL oraz z poziomu aplikacji mBDL iPhone, z menu wybierz – mapy BDL – mapa zagospodarowania turystycznego.

Zanim udasz się na wyprawę zapoznaj się z:

  1. regulaminem korzystania z obszaru
  2. informacjami, gdzie wyznaczone są miejsca do rozpalenia ogniska, prosimy pamiętać, że drewno należy przynieść ze sobą,
  3. mapą okresowego zakazu wstępu do lasu przed  wyjściem do lasu, sprawdź, czy obszar nie znajduje się na obszarze objętym zakazem
  4. zasadami bezpiecznego korzystania z lasu 
  5. z informacjami, gdzie mogą być prowadzone prace gospodarcze. Na powierzchnie te obowiązuje zakaz wstępu
  6. z czasowymi wyłączeniami/zmianami przebiegu szlaków.  Obecnie brak jest czasowych wyłączeń lub zmian przebiegu szlaków.
  7. w okresie jesiennym i zimowym z terminami polowań zbiorowych, które koła łowieckie mają obowiązek podawać do wiadomości gmin. Na obszar na którym odbywa się polowanie, obowiązuje zakaz wstępu! Terminy polowań zbiorowych można znaleźć na stronach internetowych kół łowickich Trop, Las, Bór oraz na OHZ nadleśnictwa.
  8. Jeśli Twój nocleg przewiduje więcej niż 2 noce lub/i więcej niż 9 osób w jednym miejscu musisz wypełnić formularz zgłoszenia noclegów i uzyskać zgodę nadleśnictwa. Zgłoszenie następuje poprzez wypełnienie formularza oraz przesłanie go na adres goraslaska@poznan.lasy.gov.pl nie później niż 2 dni robocze od planowanego noclegu. Pozytywna odpowiedź mailowa z nadleśnictwa jest wyrażeniem zgody na zaplanowane noclegi.

Kontakt do koordynatora programu w nadleśnictwie:

Barbara Chrystman-Kurzawa tel. 666 302 463

barbara.chrystman-kurzawa@poznan.lasy.gov.pl

Nadleśnictwo Góra Śląska przystąpiło do Programu „Zanocuj w lesie”, który powstał w ramach kontynuacji założeń zawartych w ogólnopolskim pilotażu udostępnienia obszarów leśnych celem uprawiania aktywności typu bushcraft i surwiwal. Po ponad rocznym okresie trwania pilotażu, ankietowaniu osób korzystających z obszarów pilotażowych, zarządców terenu, rozmowach ze środowiskiem bushcraftowym i surwiwalowym wykiełkował pomysł przekształcenia pilotażu w stały program pn. „Zanocuj w lesie”.