Asset Publisher Asset Publisher

Nowy cennk na drewno

Ogólne zasady sprzedaży drewna regulują aktualne zarządzenia Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych.

Sprzedaż detaliczna drewna w Nadleśnictwie Góra Śląska odbywa się

we wtorki w leśnictwach: Wronów, Siciny, Sułków, Łękanów, Zawieścice, Ślubów,

w środy w leśnictwach: Kietlów, Lubów, Osławice, Majówka, Jemielno,

w czwartki w leśnictwach: Sułów, Załęcze, Wodniki, Bartków.

Serdecznie zapraszamy.

 

Płatności za zakupione drewno można dokonać w formie gotówkowej/bezgotówkowej w kancelarii leśnictwa /lub przelewem bankowym na konto bankowe Nadleśnictwa Góra Śląska nr 33 1020 3017 0000 2002 0425 3142.

 

Decyzja Nadleśniczego nr 04/2024 z dn. 15.01.2024 r. w sprawie cen detalicznych drewna oraz regulamin detalicznej sprzedaży drewna znajdują się w poniższych załącznikach.