Asset Publisher Asset Publisher

Rezerwaty przyrody

Rezerwaty to wydzielone obszary o szczególnych wartościach przyrodniczych, zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym. Ogranicza się tam gospodarkę leśną. Rezerwaty stanowią 1,6 proc. powierzchni lasów zarządzanych przez LP.

Na terenie nadleśnictwa nie występują rezerwaty przyrody, istnieją jednak  propozycje obszarów kwalifikujących się do objęcia ich ochroną rezerwatową.

Są to:
•    "Kotewka w Bieliszowie" o powierzchni ok 150 ha projektowany rezerwat położony jest nad Odrą (prawy brzeg) pomiędzy Bieliszowem a Lubowem.
    "Cisy w Ślubowie" położony na terenie leśnictwa Ślubów o powierzchni ok 16 ha. Jest to projektowany rezerwat fitocenotyczny.
•    "Łęg w Karowie" położony na terenie obrębu leśnego Góra o powierzchni ok 50 ha. Jest to projektowany rezerwat florystyczny.
•    "Czapliniec nad Baryczą" położony na terenie obrębu leśnego Góra o powierzchni ok. 5,5 ha. Jest to projektowany rezerwat fitocenotyczny.
•    "Dąbrowa nad Odrą" położony na terenie obrębu leśnego Góra o powierzchni ok. 50 ha. Jest to projektowany rezerwat fitocenotyczny.
•    "Las wilgotny w Dolinie Rowu Polskiego" położony na terenie obrębu leśnego Góra o powierzchni ok. 150 ha. Jest to projektowany rezerwat krajobrazów ekologicznych.
•    "Ols jesionowy w Dolinie Rowu Polskiego" położony na terenie obrębu leśnego Góra o powierzchni ok. 250 ha. Jest to projektowany rezerwat krajobrazów ekologicznych.  
•    "Łęg w Bełczu Wielkim" położony na terenie obrębu leśnego Jemielno o powierzchni ok. 98ha. Jest to projektowany rezerwat krajobrazów ekologicznych.
•    "Łęg w Lubowie" położony na terenie obrębu leśnego Jemielno o powierzchni ok. 52ha. Jest to projektowany rezerwat fitocenotyczny.