O projekcie "Oko w oko z dziką pszczołą"

Priorytetowym obszarem tematycznym są działania na rzecz przyrody i człowieka, zmierzające do zwiększania bioróżnorodności oraz czynnej ochrony dzikich zapylaczy

Konkurs "Mój hotelik dla zapylaczy"

Do 30 września br. czekamy na wasze konkursowe zgłoszenia hotelików.

Realizacja projektu

Projekt "Oko w oko z dziką pszczołą" prezentowany podczas imprez plenerowych, spotkań organizowanych w szkołach, domach kultury, czy w bibliotekach. Zapraszamy do obejrzenia "wędrówki" naszej pszczoły.

Światowy Dzień Pszczół

20 maja obchodzimy Światowy Dzień Pszczół, ustanowiony przez ONZ z inicjatywy Słowenii.