Asset Publisher Asset Publisher

Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych i ekosystemy reprezentatywne

Lasy HCVF (High Conservation Value Forest) oraz strefy ochronne i powierzchnie ochronne oraz ekosystemy reprezentatywne na terenie naszego Nadleśnictwa.

Lasy HCVF (High Conservation Value Forest) to lasy o szczególnych walorach przyrodniczych. Wyznaczenie i właściwe oznakowanie na mapach ekosystemów reprezentatywnych wchodzi w zakres realizacji zasad i kryteriów FSC.
Lasy HCVF są przyporządkowane do 6 kategorii:

    HCVF1
    lasy posiadające globalne, regionalne lub narodowe znaczenie pod względem koncentracji wartości biologicznych.
        HCVF 1.1. Obszary chronione
            HCVF 1.1.a lasy w rezerwatach
            HCVF 1.1.b lasy w parkach krajobrazowych
        HCVF 1.2. Ostoje zagrożonych i ginących gatunków
     
    HCVF2
    Kompleksy leśne odgrywające znaczącą rolę w krajobrazie w skali krajowej, makroregionalnej lub globalnej
    HCVF3
    Obszary obejmujące rzadkie, ginące lub zagrożone ekosystemy
        HCVF 3.1 Ekosystemy skrajnie rzadkie i ginące, marginalne z punktu widzenia
                      gospodarki leśnej
        HCVF 3.2 Ekosystemy rzadkie i zagrożone w skali Europy, lecz w Polsce
                       pospolite i występujące wielkoobszarowo, stanowiące ważne
                       obszary gospodarki leśnej.
    HCVF4
    Lasy pełniące funkcje w sytuacjach krytycznych
        HCVF 4.1 Lasy wodochronne
        HCVF 4.2 Lasy glebochronne
    HCVF5
    Lasy zaspokajające fundamentalne potrzeby lokalnej społeczności
    HCVF6
    Lasy kluczowe dla tożsamości kulturowej lokalnych społeczności.  W sposób ciągły, przez cały rok, można zgłaszać tu propozycje zmian lub nowe lasy na terenie Nadleśnictwa Góra Śląska o szczególnych walorach przyrodniczych kluczowych dla tożsamości kulturowej lokalnych społeczności na formularzu "konsultacje społeczne HCVF 6." zamieszczonym poniżej w załączniku.

       Ekosystemy reprezentatywne to wytypowane obszary, na których nie prowadzi się działań gospodarczych w celu zachowania i obserwowania przebiegu naturalnych procesów ekologicznych w nich zachodzących.

  
    W poniższych załącznikach można zobaczyć lokalizację ekosystemów reprezentatywnych i lasów HCVF występujących w naszym Nadleśnictwie.