Asset Publisher Asset Publisher

Miejsca na ognisko

Na terenie lasów są miejsca, gdzie, pod pewnymi warunkami, można rozpalić ognisko. Zapoznaj się z zasadami bezpiecznego korzystania z takiej możliwości.

Nie wszędzie można rozpalić ognisko. Są jednak w lesie takie miejsca, gdzie bez przeszkód można to zrobić. Aby jednak bezpiecznie korzystać z takiej możliwości należy przestrzegać obowiązujących zasad i regulaminów.

Wykaz miejsc, gdzie bezpiecznie można rozpalić ognisko znajduje się w tabeli poniżej:

l.p.

leśnictwo

Adres leśny

Obiekt towarzyszący

1

Zawieścice

193 a

Wiata na szkółce leśnej

Zasady korzystania z drewnianej wiaty leśnej

2

Majówka

505 g

Parking leśny

3

Bartków

170 f

Parking leśny

4

Ślubów

166 k

Wiata

Zasady korzystania z drewnianej wiaty leśnej 

5

Załęcze

61 a

Wiata

Zasady korzystania z drewnianej wiaty leśnej 

6

Sułków 

76 f

Wiata na ścieżce edukacyjnej

Zasady korzystania z drewnianej wiaty leśnej 

       

 

Miejsca wyżej wyszczególnione dostępne są we wszystkie dni w roku od świtu do zmierzchu, z wyjątkiem miejsca na ognisko znajdujące się na szkółce leśnej, które dostępne jest tylko i wyłącznie dla grup zorganizowanych, po wcześniejszym zgłoszeniu przyjazdu grupy pod nr tel. 65 543 23 59, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 700 do 1500.

Przed zamiarem rozpalenia ogniska należy powiadomić nadleśnictwo pod nr tel. 65 543 23 59 o zamiarze korzystania z ognia otwartego. Rozpalenie ogniska możliwe jest tylko wówczas, gdy nie ma zagrożenia pożarowego lub stopień zagrożenia pożarowego jest mniejszy niż 3. Aktualny stopień zagrożenia pożarowego można sprawdzić dzwoniąc pod nr tel. 65 543 23 59 do dyżurnego p.poż.

Osoba korzystająca z miejsca na ognisko zobowiązana jest do bezwzględnego przestrzegania zasad ochrony przeciwpożarowej. Zapewnienie drewna na ognisko należy w gestii osoby, która ma zamiar rozpalić ognisko.

Mapa z zaznaczonymi miejscami, gdzie bezpiecznie można rozpalić ognisko dostępna jest na Google map.

Więcej na temat zasad korzystania z miejsca na ognisko znajdziecie w załączonym poniżej regulaminie.

Pamiętaj o zachowaniu zasad bezpiecznego wypoczynku w lesie oraz o przestrzeganiu aktualnych obostrzeń związanych z przeciwdziałaniem zakażenia wirusem COVID-19.