Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomnik przyrody Franciszek - świadek przeszłości

Są tacy ludzie, których praca i poświęcenie grubą czcionką wpisuje się w karty historii, takim człowiekiem był niewątpliwie Franciszek Burmistrzak pierwszy Nadleśniczy Nadleśnictwa Góra.

Buk pospolity Fagus sylvatica, ustanowiony pomnikiem przyrody Uchwałą nr XXX/208/21 Rady Miejskiej Wąsosza 19.03.2021 r. rośnie dumnie przy drodze między Ługami a Bartkowem, w momencie jego ustanawiania miał ok. 175 lat, mierzył – 30 m wysokości, a obwód pnia na wysokości 130 cm wynosił 330 cm.

Fot. B. Chrystman-Kurzawa. Pomnik przyrody buk - leśnictwo Bartków.

Nie wiadomo, czy posadzony został ręką człowieka, czy siłami natury, ale z pewnością niejedno widział i przetrwał niejedną burzę, jakie przygotowała historia tego terenu. Dziś dumnie stoi i wyraźnie z góry patrzy jak zmienia się wokół niego świat. To on obserwował jak po II wojnie światowej formowała się polska administracja Lasów Państwowych, miał wtedy ok 100 lat. Nadano mu imię Franciszek, na cześć pierwszego Nadleśniczego Nadleśnictwa Góra Franciszka Burmistrzaka.

Franciszek Burmistrzak urodził się w1893 r. w powiecie poznańskim, w rodzinie z tradycjami leśnymi, był synem leśniczego. W 1918 r. ukończył studia na wydziale leśnym na Politechnice Lwowskiej. Przygodę z lasem rozpoczął w majątku biskupstwa w powiecie sanockim, jako leśniczy, następnie pracował u profesora Kozikowskiego we Lwowie, jako mierniczy i taksator przy urządzaniu lasów i szacowaniu szkód wojennych po I wojnie światowej, później podjął pracę w majątku w Brzyskiej Woli w charakterze adiunkta leśnego. Po zdobyciu tak bogatego doświadczenia zawodowego, do wybuchu II wojny światowej był nadleśniczym w lasach Kazimierza Czartoryskiego w Żurawnie, a w czasie zawieruchy wojennej nadleśniczym innych terenów obwodu lwowskiego. W lipcu 1944 r. został ewakuowany do Rymanowa, po czym 15.06.1945 r. przeniesiony do nowo utworzonego Nadleśnictwa Góra, położonego na byłych ziemiach niemieckich przyłączonych do Polski po wojnie.

Fot. z archiwum nadleśnictwa. załoga nadleśnictwa 1948r. W pierwszym rzędzie drugi od lewej to Franciszek Burmistrzak

Po objęciu stanowiska nadleśniczego w Nadleśnictwie Góra pierwszym jego zadaniem była inwentaryzacja zasobów leśnych oraz zorganizowanie administracji leśnej. Braki wyspecjalizowanej kadry i ogromne zniszczenia lasów, będące skutkiem działań zarówno wojennych jak i powojennych były głównymi problemami, z jakimi przyszło się zmierzyć Burmistrzakowi. Nie tylko leśnictwo, ale także myślistwo było jego pasją. Był on pierwszym prezesem powołanego w 1947 r. Koła Łowieckiego Bór, którego tereny łowieckie obejmują do dziś lasy Nadleśnictwa Góra Śląska. We wrześniu 1950 r. przeniesiony został do pracy w lasach okolic Świdnicy, gdzie pracował aż do przejścia na emeryturę m.in. pełniąc obowiązki Dyrektora Rejonu Lasów. Za pracę na rzecz polskiej przyrody odznaczony został Medalem 10-lecia Polski Ludowej oraz Srebrnym Krzyżem Zasługi.

Franciszek Burmistrzak całe swoje życie zawodowe związany był z lasami i na trwałe wpisał się w karty historii tego terenu. Chcąc upamiętnić jego osobę nazwaliśmy jego imieniem stojący tuż obok pomnik przyrody.  

Więcej o pomnikach przyrody na terenie nadleśnictwa przeczytasz tutaj.