Wydawca treści Wydawca treści

Pomniki Przyrody

Pomnik przyrody - termin ten został wprowadzony przez Humboldta na przełomie XVIII i XIX wieku, co dało początek kierunkowi konserwatorskiemu w ochronie przyrody.

W brzmieniu Ustawy o ochronie przyrody z 2004 roku art. 40.1.: "Pomnikami przyrody są pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupienia o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów, okazałych rozmiarów drzew, krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe oraz jaskinie".


Na terenie nadleśnictwa znajdują się następujące pomniki przyrody powołane:

Uchwałą Rady Miejskiej Wąsosza z dnia 10.11.2004 r.:
1 Dąb szypułkowy o obwodzie 380 cm, wiek ok 210 lat, leśnictwo Bartków,
2 Dąb szypułkowy o obwodzie 520 cm, wiek ok 260 lat, leśnictwo Bartków,
3 Dąb szypułkowy o obwodzie 365 cm, wiek ok 180 lat, leśnictwo Bartków,
4 Dąb szypułkowy o obwodzie 390 cm, wiek ok 180 lat, leśnictwo Bartków,
5 Klon jawor o obwodzie 316 cm, wiek 180 lat, leśnictwo Bartków,
 Lata drzew pomnikowych obejmuje wiek w momencie ustanowienia.

Uchwałą Rady Miejskiej Wąsosza z dnia 10.08.2017 r.:
6 Sosna zwyczajna o obwodzie 280 cm, leśnictwo Wodniki,


Uchwałą Rady Gminy Jemielno z dnia 30.12.2004 r.:
7 Dąb szypułkowy o obwodzie 431 cm, leśnictwo  Jemielno,
8 Dąb szypułkowy o obwodzie 475 cm, leśnictwo  Osławice,
9 Dąb szypułkowy o obwodzie 377 cm, leśnictwo  Majówka,


Uchwałą Rady Miejskiej w Górze z dn. 18.09.2008r.:
10 Dąb szypułkowy o obwodzie 505 cm, leśnictwo Zawieścice,
11 Dąb szypułkowy o obwodzie ok. 440 cm, leśnictwo Łękanów,
12 Dąb szypułkowy o obwodzie ok. 440 cm, leśnictwo Łękanów,
13 Wiąz szypułkowy o obwodzie 340 cm, leśnictwo Kietlów.


Uchwałą Rady Miejskiej Wąsosza z dnia 19.03.2021 r.:
14 Buk pospolity o obwodzie 330 cm, wiek ok 175 lat, leśnictwo Bartków, nadano mu imię Franciszek na cześć pierwszego nadleśniczego Nadleśnictwa Góra


Uchwałą Rady Gminy Jemielno z dnia 22.03.2023 r.:
15 Dąb szypułkowy o obwodzie 325cm, leśnictwo Jemielno  
16 Dąb szypułkowy o obwodzie 330 cm, leśnictwo Jemielno