Wydawca treści Wydawca treści

Nadzór nad lasami niepaństwowymi

Nadleśnictwo sprawuje nadzór nad ponad 800 ha lasów prywatnych, które posiadają Uproszczone Plany Urządzania Lasu.

Sprawami związanymi z lasami prywatnymi zajmuje się:

sp SL Wiesław Polaczek tel (65) 543 23 59 wew 37

e-mail: wieslaw.polaczek@poznan.lasy.gov.pl