Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Historia ukryta w przydrożnych kapliczkach.

Historia jest nauczycielką życia - dlatego trzeba ją poznawać i pielęgnować, aby w dalszych dziejach uniknąć błędów wcześniej popełnianych.

Warto pielęgnować nawet trudne wspomnienia, gdyż bez historii jesteśmy jak dzieci we mgle.

Do trudnych historii należy ta - ukryta w przydrożnej kapliczce, która stoi przy drodze nr 305 z Sicin do Wschowy, 1 km na północ od Sicin.  W dolnej części kapliczki widnieje data i nazwisko fundatora. Postument postawiono 7 czerwca 1883 r. fundatorem był A. Dartsh.

Kim był A. Dartsh i dlaczego ufundował postument? Może w podziękowaniu za jakieś ważne wydarzenie, które miało miejsce w jego życiu? Tego nie wiemy i być może nigdy się nie dowiemy, ale udało się nam dotrzeć do informacji o fundatorze. Otóż wyryte na postumencie nazwisko, należało do mieszkańca pobliskiej miejscowości Wioska (Weschkau), a mieszkający w niej 140 lat temu Alois Dartsh był rolnikiem (Bauer). W okresie budowy kapliczki, wokół były pola uprawne, być może uprawiał je właśnie Alois, obecnie rośnie tu kilkudziesięcioletni las.

Mapa z 1938 r.

Należy pamiętać, że do 1945 roku były to tereny w granicach państwa niemieckiego. Pod koniec II wojny światowej, w 1945 roku, niemieccy mieszkańcy pobliskich miejscowości zostali przesiedleni w głąb Niemiec. Alois Dartsh wraz z rodziną zapewne także.  Na miejsce wysiedlonych Niemców zostali osiedleni Polacy z Kresów Wschodnich: z Białorusi i Ukrainy, z Syberii, a także z pobliskiej Wielkopolski. Osiedlaniem polskich mieszkańców zajmował się Państwowy Urząd Repatriacyjny (PUR) w Górze Śląskiej. W praktyce wyglądało to tak, że przyjezdni sami wyszukiwali sobie gospodarstwa, zajmowali je i zgłaszali się do PUR po zaświadczenie. Pierwsi osadnicy pojawili się w maju 1945 roku i w ciągu kilku miesięcy prawie całe wsie były zasiedlone. W latach 1946-47 do nielicznie pozostałych, jeszcze pustych i często rozszabrowanych domów, przybywały rodziny zesłane podczas wojny na Syberię i wywiezione do prac przymusowych w głąb Niemiec.

Obecnie kapliczka stoi na gruncie Nadleśnictwa Góra Śląska. W 2022 r. odrestaurowaliśmy ją. Konserwacji pasyjki podjęła się firma P. Zbigniewa Mikoluka z Góry. 

Zachęcamy do odwiedzenia tego miejsca. Współrzędne 51°44'22.5"N 16°24'57.4"E.

Fot. D. Kociubiński. Kapliczka z pasyjką przed renowacją - czerwiec 2022 r.

Fot. D. Kociubiński. Kapliczka z pasyjką po renowacji - grudzień 2022 r.

 

W odległości 650 m na północ za kapliczką przy tej samej drodze asfaltowej stoi krzyż. Niestety nie ma tu informacji na temat fundatora ani daty postawienia krzyża, ale sądząc po kształcie i materiału z jakiego wykonano pasyjkę należy przypuszczać, że wykonał obie pasyjki ten sam człowiek. Być może fundatorem także był mieszkaniec Wioski.  

Zachęcamy do odwiedzenia tego miejsca. Współrzędne 51°44'42.7"N 16°24'51.8"E.

Fot. D. Kociubiński. Krzyż przed renowcją - czerwiec 2022 r.

Fot. D. Kociubiński. Krzyż po renowcji - grudzień 2022 r.