Wydawca treści Wydawca treści

Zasoby leśne

Na terenie naszego nadleśnictwa przeważają siedliska borowe z dominacją sosny.

Przeciętny wiek lasów wzrasta i wynosił:

wg stanu na 01.01.1985r. - 45 lat

wg stanu na 01.01.1995r. - 48 lat

wg stanu na 01.01.2005r. - 50 lat,

wg stanu na  01.01.2015r. - 55 lat,

 przewiduje się, że średni wiek lasów w 2025r. wynosił będzie 56 lat.

 Udział miąższościowy panujących gatunków drzew wg stanu na 01.01.2015r.
    77,4% – sosna
    10,7%  – dąb
      0,4%. – buk
      6,8%  – olcha
      2,2%  – brzoza
      0,8% – świerk
      1,7% – pozostałe gatunki

Przeciętna zasobność drzewostanów na 1 ha

wg stanu na 01.01.1985r. - 156 m3/ha

wg stanu na 01.01.1995r. - 189 m3/ha

wg stanu na 01.01.2015r. - 245 m3/ha

przewidywana w 2024r.    - 253 m3/ha
 

Więcej informacji znajdziecie na stronie BIP w zakładce Plan Urządzenia Lasu.