Wydawca treści Wydawca treści

Ochrona przed pożarami

PAMIĘTAJ!! LAS ROŚNIE WOLNO – PŁONIE SZYBKO.

      Nadleśnictwo Góra Śląska decyzją Ministra Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa zostało zaliczone do I kategorii zagrożenia pożarowego.  Powodem powyższej decyzji jest fakt bardzo dużej penetracji przede wszystkim przez zbieraczy runa leśnego i turystów  terenów obrębów Jemielno i Góra. Inną przyczyną pożarów są wiosenne wypalanie łąk, pól i nieużytków skutkując bardzo często przerzutami ognia na tereny leśne. Każdego roku wraz z nadejściem wiosny gwałtownie wzrasta liczba interwencji straży pożarnych związanych z pożarami łąk i nieużytków, które są największym zagrożeniem dla sąsiadujących z nimi lasów. Mimo, że wypalanie traw jest niedozwolone i stanowi bezpośrednie zagrożenie dla życia ludzkiego, co roku rolnicy właśnie w ten bezmyślny sposób "porządkują" swoje pola i łąki.
       Wielu ludzi przekonanych jest, że wypalanie traw użyźnia i rekultywuje glebę. Nic bardziej mylnego, ponieważ to właśnie pożary najbardziej niszczą faunę i florę. Wypalanie nie jest sposobem odnawiania i rekultywowania gleby. Gleba po wypaleniu staje się bardziej jałowa, przerwany zostaje proces formowania się próchnicy, a do atmosfery przedostaje się dużo toksycznych związków. W pożarze ginie cała mikrofauna i mikroflora. Ogień trawi bezkręgowce, niszczy pędy i korzenie roślin oraz mikroorganizmy odpowiedzialne za utrzymanie równowagi biologicznej. Pożary powstałe na skutek wypalania traw obniżają wielkość plonów oraz naruszają strukturę gleby. Pozbawiona życia gleba bardzo szybko ulega zubożeniu. Na zboczach i pochyłościach terenu wypalanie traw przyspiesza erozję gleby i powoduje obumieranie rosnących drzew.
      Nadleśnictwo w ramach prewencji wybudowało dwie dostrzegalnie w miejscowościach Siciny  i Ryczeń. W okresie zagrożenia pożarowego uruchamiane są dyżury na wieżach obserwacyjnych oraz w Punkcie Alarmowo-Dyspozycyjnym Nadleśnictwa. Radiotelefony umożliwiają bezpośrednią łączność z sąsiednimi Nadleśnictwami i wieżami jak również z Komendą Powiatową PSP oraz ze wszystkimi jednostkami OSP. Nadleśnictwo posiada również samochód patrolowo-gaśniczy, którym można prowadzić akcję gaśniczą.
       Współczynnik zagrożenia pożarowego polskich lasów należy do największych w Europie na skutek m.in. dużego udziału siedlisk borowych oraz dominacji w składzie gatunkowym sosny.

Aktuany stan zagrożenia pożarowego lasów Polski.         

 

Zauważyłeś POŻAR- ALARMUJ

                             telefon alarmowy 112 lub

                             straż pożarna tel. 998 lub

                             telefon dyżurny w nadleśnictwie 65 543 23 59