Wydawca treści Wydawca treści

RODO

Polityka prywatności fanpage Facebook

Administratorem danych osobowych jest:

Nadleśnictwo Góra Śląska z siedzibą 56-200 Góra, ul. Podwale 31,  adres e-mail: goraslaska@poznan.lasy.gov.pl. Dodatkowe informację o nas  można uzyskać przez stronę internetową www.goraslaska.poznan.lasy.gov.pl.

Z Inspektorem ochrony danych osobowych Teatru animacji, mogą się Państwo skontaktować pod adresem: cezary.sadowski@rodo.pl

Zakres ogólny:

 1. Zawarte niżej informacje zostały spisane dla użytkowników Facebooka, a w szczególności dla fanów naszego fanpage’a w celu przekazania informacji na temat gromadzenia danych osobowych, powodach ich przetwarzania oraz prawach, które posiadają użytkownicy.
 2. Wszelkie działanie naszego fanpage’a jest zgodne z wymogami, które są zawarte w regulaminie Facebooka.
 3. Przypominamy, że polityka naszego fanpage’u może różnić się treścią od innych stron podmiotów na Facebooku.
 4. Niniejsza klauzula może ulec zmianie jednak nie będą one naruszać podstawowych zasad zachowania prywatności użytkowników Facebooka oraz zasad bezpieczeństwa.
 5. Wszelkie informacje zawarte na Państwa profilu oraz aktywności wynikające z jego użytkowania są bezpośrednio administrowane przez Facebook.
 6. Nasza placówka administruje Państwa dane tylko i wyłącznie na potrzebny odpowiedzi na państwa pytania, komentowanie wpisów oraz komunikacji z użytkownikami w ramach prowadzonej przez nas działalności oraz treści przez nas udostępnionych.

Dane osobowe- informacje o przetwarzaniu:

 1. Poprzez funkcjonowanie naszego fanpage’a zbieramy i przetwarzany następujące rodzaje danych osobowych:
 • identyfikator Facebooka (zazwyczaj zawierający imię i nazwisko, które nie jest przez nas w jakikolwiek sposób weryfikowany w celu potwierdzenia prawdziwości danych);
 • zdjęcie profilowe (dzięki niemu w niektórych przypadkach możemy poznać Państwa wizerunek);
 • inne zdjęcia (które również mogą przedstawiać wizerunek) wynikające z relacji fanpage- użytkownik. Umieszczanie zdjęć pod naszymi postami jest z Państwa strony dobrowolne.
 • treść Państwa komentarzy oraz treść rozmowy prowadzonej przez aplikację Messenger (dzięki niemu możemy dowiedzieć się o Państwa adresie e-mail, numerze telefonu oraz opisu, który Państwo zawarliście w związku z okolicznościami naszej korespondencji).
 1. Dane osobowe zbierane poprzez komunikację z użytkownikami zostają przetwarzane tylko na potrzeby udzielenia odpowiedzi, jeśli istnieje taka konieczność.
 2. Państwa aktywność związana z korzystania z naszego fanpage’a nie będzie archiwizowana poza serwisem Facebook.
 3. Podstawami prawnymi jakie są odpowiednie do przetwarzania danych osobowych to:
 • art. 6 ust. 1 lit. a RODO, którą wyrażają Państwo kierując do nas zapytanie.
 • art. 6 ust. 1 lit. b RODO jeśli nasza relacja z Państwem dotyczy możliwości/ chęci zawarcia współpracy oraz ustalenia ich warunków. Np. Chęć użytkownika na skorzystanie z usług, które prowadzimy w związku z wykonywaną działalnością. 
 • art. 6 ust. 1 lit. f RODO jeśli nasza relacja z Państwem dotyczy innych niż wskazanych w punkcie wyżej interesów.
 1. Informacje na temat użytkowników, które posiadamy w wiadomościach prywatnych będą przechowywane na czas odpowiedzi na Państwa pytania lub do momentu zakończenia współpracy.
 2. W przypadku informacji, które posiadamy w ramach udostępnionych przez Państwa komentarzy, będą one dostępne na naszym serwisie do czasu usunięcia ich przez autora.
 3. Państwa dane osobowe gromadzone przez Facebook tj. historia
  wpisów, historia aktywności w aplikacji Messenger, historia aktywności poprzez aplikację Instagram podlega retencji na zasadach określonych regulaminem Facebooka.
 4. Każdy użytkownik posiada następujące prawa w zakresie danych osobowych:
 • dostępu do treści swoich danych,
 • prawo do uzyskania ich kopii(jeśli będzie istniała taka możliwość),
 • prawo do ich sprostowania,
 • prawo do usunięcia,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania,
 • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • prawo do przenoszenia (jeśli będzie istniała taka możliwość).
 1. Jeśli dopatrzą się Państwo naruszeń co do przestrzegania ochrony danych osobowych z naszej strony, istnieje możliwość wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 2. W przypadku żądań odnośnie wizerunku prosimy o wskazanie konkretnego zdjęcia.
 3. Relacje pomiędzy naszą placówką, a użytkownikiem są w pełni dobrowolne.
 4. Państwa dane osobowe nie są przez nas profilowane.

klauzula obowiązku informacyjnego

klauzula obowiązku informacyjnego

Lasy Państwowe Nadleśnictwo Góra Śląska z siedzibą 56 – 200 Góra ul. Podwale 31, są administratorem Państwa danych osobowych. Pozyskujemy je w celu rekrutacji i zatrudnienia na stanowiska pracownicze, staże oraz praktyki. Kolejnym obszarem gdzie pozyskujemy i wykorzystujemy Państwa dane to działania edukacyjne (kierowane również do osób poniżej 18 roku życia), promocyjne i działania związane z podejmowaniem decyzji odnośnie włączenia gruntów z produkcji leśnej. Przetwarzamy dane osobowe w związku z organizowaniem  polowań, udzielaniem  odpowiedzi i informacji (w tym trybie zapytania dostępu do informacji publicznej), kontrolowaniem osób fizycznych przebywających w lasach nam podlegających, w ramach możliwości i obowiązków Straży Leśnej. Prowadzimy również rejestr osób, które dokonują tzw. samowyrobu drewna.

Kategorie osób, których dane przetwarzamy to pracownicy, stażyści, praktykanci, kombatanci, właściciele gruntów leśnych, dzieci i młodzież do lat 18, osoby występujące w trybie dostępu do informacji publicznych, pracownicy instytucji publicznych, samorządowych oraz firm a także dokonujący samowyrobu drewna i osoby przebywające na terenie lasów Nadleśnictwa.

Odbiorcami Państwa danych są Właściwe organy państwowe, instytucje publiczne, samorządowe, firmy współpracujące z administratorem danych osobowych.

Kategorie danych osobowych w jakich jesteśmy posiadaniu związane są z: zatrudnieniem i BHP, dane kontaktowe do osób w różnego rodzaju instytucjach i firmach, dane wymagane przez przepisy prawa a związane z gospodarką i produkcją leśną. Dane zbierane w trakcie kontroli osób przebywających na terenie lasów Nadleśnictwa i gromadzone przez Straż Leśną oraz fotopułapki, ustawione do kontroli zwierzyny. Dane osób które wyrządzają szkody w środowisku leśnym (np. naruszały: ustawę o lasach, ustawę o ochronie przyrody, inne ustawy mogące mieć zastosowanie). Dane osób dokonujących samowyrobu drewna, w zakresie wymaganym prawem. Dane osób uczestniczących w akacjach społecznych, w których uczestniczy również Nadleśnictwo.

Informujemy, iż posiadacie Państwo prawo dostępu do swoich danych. Informujemy, że Państwa dane w każdej chwili mogą zostać przez Was poprawione. Państwa prawem jest możliwość złożenia wniosku o usunięcie danych bądź ograniczenie ich przetwarzania.

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych mogą Państwo wycofać w każdej chwili i jest to tak łatwe jak wyrażenie zgody. Jeżeli dopatrzą się Państwo naruszeń ze strony Nadleśnictwa, co do bezpieczeństwa przetwarzania tych danych, to przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

ul. Stawki 2

00-193 Warszawa.

Informujemy, że dane osobowe w których jesteśmy posiadaniu są przetwarzane wyłącznie w celach z którymi zostali Państwo zapoznani. W razie ewentualnego przetwarzania o którym wcześniej nie poinformowaliśmy, jesteśmy zobowiązani najpierw uzyskać od Państwa kolejną zgodę. Państwa dane będą przez nas przetrzymywane tak długo, jak wskazują aktualne przepisy prawne związane z danymi kadrowymi oraz BHP. Pozostałe informacje usuwamy zgodnie z instrukcją kancelaryjną, jednak przetwarzamy je nie dłużej niż jest to niezbędne. Państwa dane nie są wysyłane poza obszar EOG.

Aby Wasze dane były odpowiednio chronione stosujemy wewnętrzną politykę bezpieczeństwa. Nasi pracownicy są odpowiednio przeszkoleni z zakresu ochrony danych osobowych i działają w ramach wydanych im upoważnień do przetwarzania danych. Informujemy, że wstęp na teren siedziby Nadleśnictwa jest nadzorowany, stosujemy zabezpieczenia przeciwpożarowe, przeciwwłamaniowe oraz przeciwzalaniowe. Techniczne zabezpieczenia jakie posiadamy to blokady komputerów, silne hasła dostępowe, itp. Pracownicy pracują w programach tylko w ramach udzielonych uprawnień, które są dostosowane do zakresu pełnionych obowiązków. Sieć informatyczna oraz systemy znajdują się pod bezpośrednim nadzorem administratora danych osobowych. Wykonywane są kopie zapasowe przetwarzanych przez nas danych osobowych w postaci elektronicznej.

Naszym Inspektorem Ochrony Danych jest Cezary Sadowski z którym można się skontaktować poprzez adres e-mail cezary.sadowski@rodo.pl.