Widok zawarości stron Widok zawarości stron

Program „Zanocuj w lesie”

W całej Polsce od 1 maja rusza program „Zanocuj w lesie”, gdzie w wyznaczonych strefach, będzie można zanocować, pośród drzew, na dziko i to zupełnie legalnie.

Dla osób, które lubią spędzać czas na łonie natury, uprawiają survival i bushcraft wyznaczyliśmy w ramach programu "Zanocuj w lesie" 3 strefy po ok. 500ha każda. Miejsca te położone są przy parkingach leśnych, na których można pozostawić swój pojazd. Dwa parkingi wyposażone są w miejsca, gdzie dodatkowo można rozpalić ognisko, zagrzać coś do zjedzenia, czy zaparzyć kawę.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na powyższej mapie znajdziesz obszar wyznaczony do programu "zanocuj w lesie" oraz inne ważne obiekty typu: parking, czy miejsce przeznaczone do rozpalenia ogniska.

Lokalizacja widoczna jest również na mapie mBDL, z menu wybierz – mapy BDL – mapa zagospodarowania turystycznego. Z mapy mBDL można skorzystać także w terenie instalując aplikację w telefonie.

Zanim udasz się na wyprawę zapoznaj się z:

  1. regulaminem korzystania z obszaru: poniżej w "Materiały do pobrania" zamieszczony został Regulamin do programu "Zanocuj w lesie"
  2. informacjami, gdzie wyznaczone są miejsca do rozpalenia ogniska: rozpalenie ogniska jest możliwe jedynie w miejscach do tego wyznaczonych na parkingu leśnym w miejscowości Majówka (oddział 505g) oraz na parkingu leśnym w miejscowości Bartków (oddział 170f). W razie wątpliwości skontaktuj się z koordynatorem programu w nadleśnictwie. Drewno do rozpalenia ogniska należy zabezpieczyć we własnym zakresie.
  3. mapą okresowego zakazu wstępu do lasu. Przed  wyjściem do lasu, sprawdź, czy obszar nie znajduje się na obszarze objętym zakazem
  4. zasadami bezpiecznego korzystania z lasu 
  5. z informacjami, gdzie mogą być prowadzone prace gospodarcze. Na powierzchnie te obowiązuje zakaz wstępu, oznaczone są one na mapie na kolor brązowy.
  6. z czasowymi wyłączeniami/zmianami przebiegu szlaków. Informacje nt czasowego wyłączenia lub zmiany przebiegu szlaków będziemy aktualizować na bieżąco.
  7. w okresie jesiennym i zimowym z terminami polowań zbiorowych, które koła łowieckie mają obowiązek podawać do wiadomości gmin. Na obszar na którym odbywa się polowanie, obowiązuje zakaz wstępu! 
    1. terminy polowań zbiorowych - brak
  8. Jeśli Twój nocleg przewiduje więcej niż 2 noce lub/i więcej niż 9 osób w jednym miejscu musisz wypełnić formularz zgłoszenia noclegów i uzyskać zgodę nadleśnictwa. Zgłoszenie następuje poprzez wypełnienie formularza, który znajduje się poniże w załączniku oraz przesłanie go na adres: goraslaska@poznan.lasy.gov.pl nie później niż 2 dni robocze od planowanego noclegu. Pozytywna odpowiedź mailowa z nadleśnictwa jest wyrażeniem zgody na zaplanowane noclegi.

Koordynatorem programu w nadleśnictwie jest Barbara Chrystman-Kurzawa tel. 666 302 463

Nadleśnictwo Góra Śląska przystąpiło do Programu „Zanocuj w lesie”, który powstał w ramach kontynuacji założeń zawartych w ogólnopolskim pilotażu udostępnienia obszarów leśnych celem uprawiania aktywności typu bushcraft i surwiwal. Po ponad rocznym okresie trwania pilotażu, ankietowaniu osób korzystających z obszarów pilotażowych, zarządców terenu, rozmowach ze środowiskiem bushcraftowym i surwiwalowym wykiełkował pomysł przekształcenia pilotażu w stały program pn. „Zanocuj w lesie”.

Zachęcamy do podzielenia się swoimi obserwacjami i wypełnienia anonimowej ankiety dotyczącej programu "zanocuj w lesie". Ankieta przeznaczona jest dla wszystkich osób korzystających turystycznie i rekreacyjnie z lasów, nie tylko tych, którzy nocują w lesie w ramach Programu "Zanocuj w lesie".