Siedziba Nadleśnictwo Góra Śląska
Nadleśnictwo Góra Śląska
65 543 23 59
65 543 21 62

ul. Podwale 31

56-200 Góra

Biuro Nadleśnictwa czynne pon.-pt. w godzinach 700-1500

NIP 699-000-91-89

Konto bankowe:

PKO BP 1/O Góra 33 1020 3017 0000 2002 0425 3142

Nadleśniczy
Tomasz Multański
65 543 23 59
Zastępca Nadleśniczego
Piotr Główczyński
65 543 23 59
Główny Księgowy
Maciej Kołata
65 543 23 59
Sekretarz
Łukasz Paterek
65 543 23 59

Pion Nadleśniczego

Piotr Główczyński
Zastępca Nadleśniczego
Tel.: 65 543 23 59
Maciej Kołata
Główny Księgowy
Tel.: 65 543 23 59
Łukasz Paterek
Sekretarz Nadleśnictwa
Tel.: 65 543 23 59
Sylwia Smereka
Sekretarka, specjalista ds. pracowniczych
Tel.: 65 543 23 59
Henryk Król
Inżynier Nadzoru
Tel.: 795 515 868
Romuald Głuszko
Inżynier Nadzoru
Tel.: 666 302 410
Adam Bartkowiak
Komendant Posterunku Straży Leśnej
Tel.: 795 515 889
Katarzyna Jakubowska
Specjalista ds. BHP
Tel.: 65 543 23 59

Pion Zastępcy Nadleśniczego

Atrur Woźniczak
Specjalista SL ds. użytkowania lasu i informatyki
Tel.: 65 543 23 59
Barbara Chrystman-Kurzawa
Specjalista SL ds. ochrony lasu i edukacji
Tel.: 65 543 23 59
Wiesław Polaczek
Specjalista SL ds. stanu posiadania i urządzania lasu
Tel.: 65 543 23 59
Marta Stiller
Specjalista SL ds. marketingu
Tel.: 65 543 23 59; 666 303 647
Szymon Nowak
Instruktor techniczny
Tel.: 65 543 23 59

Pion Głównego Księgowego

Krystyna Czołowska
Starsza Księgowa
Tel.: 65 543 23 59
Halina Ryjo
Starsza Księgowa
Tel.: 65 543 23 59
Joanna Zieleń
Księgowa
Tel.: 65 543 23 59
Paulina Rudnicka
Księgowa
Tel.: 65 543 23 59

Pion Sekretarza Nadleśnictwa

Daniela Ryszewska
Specjalista ds. infrastruktury
Tel.: 65 543 23 59
Edward Witkowski
Referent ds. administracyjno-gospodarczych
Tel.: 65 543 23 59
Sonia Maćkowiak
Starszy referent ds. administracyjnych
Tel.: 65 543 23 59
Magdalena Rząsa
Referent ds. administracyjnych
Tel.: 65 543 23 59

Posterunek Straży Leśnej

Łukasz Stec
Strażnik Leśny
Tel.: 795 121 441