Siedziba Nadleśnictwo Góra Śląska
Nadleśnictwo Góra Śląska
65 543 23 59
65 543 21 62

ul. Podwale 31

56-200 Góra

Biuro Nadleśnictwa czynne pon.-pt. w godzinach 700-1500

NIP 699-000-91-89

Konto bankowe:

PKO BP 1/O Góra 33 1020 3017 0000 2002 0425 3142

Nadleśniczy
Dariusz Kociubiński
65 543 23 59
Zastępca Nadleśniczego
Piotr Główczyński
65 543 23 59
Główny Księgowy
Maciej Kołata
65 543 23 59
Sekretarz
Łukasz Paterek
65 543 23 59

Pion Nadleśniczego

Piotr Główczyński
Zastępca Nadleśniczego
Tel.: 65 543 23 59
Maciej Kołata
Główny Księgowy
Tel.: 65 543 23 59
Łukasz Paterek
Sekretarz Nadleśnictwa
Tel.: 65 543 23 59
Sylwia Smereka
Specjalista ds. pracowniczych / Sekretarka
Tel.: 65 543 23 59
Henryk Król
Inżynier Nadzoru
Tel.: 795 515 868
Romuald Głuszko
Inżynier Nadzoru
Tel.: 666 302 410
Adam Bartkowiak
Komendant Posterunku Straży Leśnej
Tel.: 795 515 889
Katarzyna Jakubowska
Starszy specjalista SL ds. BHP
Tel.: 65 543 23 59

Pion Zastępcy Nadleśniczego

Atrur Woźniczak
Starszy specjalista SL ds. użytkowania lasu i informatyki
Tel.: 65 543 23 59
Barbara Chrystman-Kurzawa
Starszy specjalista SL ds. ochrony lasu i edukacji / rzecznik prasowy
Tel.: 65 543 23 59
Wiesław Polaczek
Specjalista SL ds. stanu posiadania i urządzania lasu
Tel.: 65 543 23 59
Marta Stiller
Starszy specjalista SL ds. marketingu
Tel.: 65 543 23 59; 666 303 647
Szymon Nowak
Specjalista SL ds. gospodarki łąkowo-rolnej
Tel.: 65 543 23 59
Daria Roszak-Multańska
Starszy specjalista SL ds. hodowli lasu / leśniczy szkółkarz
Tel.: 795 515 859

Pion Głównego Księgowego

Krystyna Czołowska
Starsza Księgowa
Tel.: 65 543 23 59
Joanna Zieleń
Starsza Księgowa
Tel.: 65 543 23 59
Paulina Rudnicka
Starsza Księgowa
Tel.: 65 543 23 59

Pion Sekretarza Nadleśnictwa

Daniela Ryszewska
Specjalista ds. infrastruktury
Tel.: 65 543 23 59
Edward Witkowski
Referent ds. administracyjno-gospodarczych
Tel.: 65 543 23 59
Agnieszka Puchałowicz-Jankowska
Referent ds. administracji
Tel.: 65 543 23 59
Sylwia Smereka
Sekretarka
Tel.: 666 359 376

Posterunek Straży Leśnej

Adam Bartkowiak
Komendant Straży Leśnej
Tel.: 795 515 889
Łukasz Stec
Strażnik Leśny
Tel.: 795 121 441