Leśnictwa Leśnictwa

Leśnictwo Wronów

Leśniczy Tomasz Praczyk
65 543 51 19; 795 515 891

Adres leśniczówki: Wronów 77; 56-215 Niechlów

 

Podleśniczy Kamil Chudziński tel. 795 121 439

Leśnictwo Siciny

Leśniczy Mieczysław Iwanowicz
65 543 53 12; 795 516 937

Adres leśniczówki: Siciny 55; 56-215 Niechlów

 

Podleśniczy Jan Czerwiński tel. 660 419 757

Leśnictwo Sułków

Leśniczy Daniel Wiśniewski
65 543 67 29; 795 515 902

Adres leśniczówki: Sułków 13, 56-200 Góra

 

Podleśniczy Adam Suwiczak tel. 530 846 003

Leśnictwo Łekanów

Leśniczy Michał Kucharski
795 515 897

Adres leśniczówki: Łękanów 63A, 56-215 Niechlów

 

 

Leśnictwo Zawieścice

Leśniczy Grzegorz Kraśnicki
65 543 68 76; 795 515 853

Adres leśniczówki: Zawieścice 18, 56-200 Góra

 

Podleśniczy Łukasz Papmel tel. 570 030 640

Leśnictwo Ślubów

Leśniczy Dawid Gągała
666 302 429

Adres leśniczówki: Bełcz Górny 2A, 56-210 Wąsosz

 

Podleśniczy Dariusz Szymczykowski tel. 795 516 935

Leśnictwo Kietlów

Leśniczy Anna Łopusiewicz
795 122 597

Adres leśniczówki: Masełkowice 1, 56-215 Niechlów

 

Podleśniczy Katarzyna Otto tel. 795 516 931

 

Leśnictwo Lubów

Leśniczy Jakub Cieliński
65 544 75 59; 570 520 980

Adres leśniczówki: Lubów 1, 56-209 Jemielno

 

podleśniczy Piotr Jaworski tel. 570 030 590

Leśnictwo Osławice

Leśniczy Paweł Kobylak
65 544 71 93; 795 121 455

Adres leśniczówki: Osłowice 42, 56-209 Jemielno

 

Podleśniczy Piotr Woźniak tel. 666 303 435

 

Leśnictwo Majówka

Leśniczy Leszek Fita
65 544 74 91; 795 516 933

Adres leśniczówki: Majówka 2, 56-209 Jemielno

 

Podleśniczy Bartłomiej Wojtkowiak tel. 795 515 903

Leśnictwo Jemielno

Leśniczy Radosław Smereka
666 302 870

Adres leśniczówki: Jemielno 124, 56-209 Jemielno

 

Podleśniczy: Adam Dubicki tel. 795 515 895

Leśnictwo Sułów

Leśniczy Ireneusz Nowak
795 515 887

Adres leśniczówki: Zbaków Dolny 17, 56-210 Wąsosz

 

Podleśniczy Przemysław Gnitecki tel. 533 775 227

Leśnictwo Załęcze

Leśniczy Włodzimierz Węcłaś
65 545 20 85; 795 515 860

Adres leśniczówki: Załęcze 19, 63-900 Rawicz

 

Podleśniczy Jakub Rzepecki 570 730 507

Leśnictwo Wodniki

Leśniczy Krzysztof Bochen
65 545 20 38; 795 515 862

Adres leśniczówki: Wodniki 25b, 56-209 Wąsosz

 

 

Leśnictwo Bartków

Leśniczy Sławomir Paszkowski
65 543 79 27; 795 516 936

Adres leśniczówki: Bartków 27, 56-209 Wąsosz

 

Podleśniczy Krzysztof Polański tel. 530 760 960

Gospodarstwo Szkółkarskie

Daria Roszak-Multańska
795 515 859

Adres szkółki: Zawieścice , 56-200 Góra

p.o. leśniczego ds szkółkarskich Bogdan Kalecki tel. 795 121 445

Gospodarstwo Łowieckie

Adam Kosowski
795 516 938
Adres gospodarstwa łowieckiego: Załęcze 19, 63-900 Rawicz