Leśnictwa Leśnictwa

Leśnictwo Wronów

Leśniczy Tomasz Praczyk
65 543 51 19; 795 515 891

Wronów; 56-200 Góra

Podleśniczy Kamil Chudziński tel. 795 121 439

Leśnictwo Siciny

Leśniczy Mieczysław Iwanowicz
65 543 53 12; 795 516 937

Podleśniczy Jan Czerwiński tel. 660 419 757

Leśnictwo Sułków

Leśniczy Daniel Wiśniewski
65 543 67 29; 795 515 902

Leśnictwo Łekanów

Leśniczy Michał Kucharski
795 515 897

Podleśniczy Bogdan Kalecki tel. 795 121 445

Leśnictwo Zawieścice

Leśniczy Grzegorz Kraśnicki
65 543 68 76; 795 515 853
Podleśniczy Łukasz Papmel tel. 570 030 640

Leśnictwo Ślubów

Leśniczy Dawid Gągała
666 302 429

Podleśniczy Radosław Smereka tel. 666 302 870

Leśnictwo Kietlów

Leśniczy Anna Łopusiewicz
795 122 597

Podleśniczy Katarzyna Otto tel. 795 516 931

Leśnictwo Lubów

Leśniczy Olesław Macho
65 544 75 59; 795 515 895
Podleśniczy Jakub Cieliński tel. 570 520 980

Leśnictwo Osławice

Leśniczy Krzysztof Spurtacz
65 544 71 93; 795 515 869

Podleśniczy Piotr Woźniak tel. 666 303 435

Leśnictwo Majówka

Leśniczy Leszek Fita
65 544 74 91; 795 516 933
Podleśniczy Bartłomiej Wojtkowiak tel. 795 515 903

Leśnictwo Jemielno

Leśniczy Dariusz Szymczykowski
795 516 935

Podleśniczy Paweł Kobylak tel. 795 121 455

Leśnictwo Sułów

Leśniczy Ireneusz Nowak
795 515 887

Podleśniczy Piotr Jaworski tel. 570 030 590

Leśnictwo Załęcze

Leśniczy Włodzimierz Węcłaś
65 545 20 85; 795 515 860
Podleśniczy Jakub Rzepecki 570 730 507

Leśnictwo Wodniki

Leśniczy Krzysztof Bochen
65 545 20 38; 795 515 862

Podleśniczy Krzysztof Kulczycki tel. 606 411 549

Leśnictwo Bartków

Leśniczy Sławomir Paszkowski
65 543 79 27; 795 516 936
Podleśniczy Krzysztof Polański tel. 530 760 960

Gospodarstwo Szkółkarskie

Daria Roszak-Multańska
795 515 859

Gospodarstwo Łowieckie

Adam Kosowski
795 516 938