Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs "Mój hotelik dla zapylaczy"

Do 30 września br. czekamy na wasze konkursowe zgłoszenia hotelików.

W trosce o zwiększenie świadomości na temat dzikich zapylaczy oraz podjęcia działań na rzecz ich ochrony ogłaszamy konkurs na wykonanie konstrukcji zasiedlającej – hoteliku dla owadów zapylających.

Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży do lat 18 mieszkających na terenie powiatu górowskiego. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest udział osoby dorosłej wspomagającej wykonanie konstrukcji zasiedlającej (domku dla owadów).

Materiały edukacyjne, pomocne przy wykonywaniu prac konkursowych, dostępne są na stronie www.goraslaska.poznan.lasy.gov.pl w zakładce: EDUKACJA, podzakładce:  OKO W OKO Z DZIKĄ PSZCZOŁĄ.

Zadanie konkursowe polega na: zaprojektowaniu, skonstruowaniu i umieszczeniu na terenie swojej posesji położonej na terenie powiatu górowskiego domku dla dzikich zapylaczy. Celem konkursu jest:

- Uświadomienie uczestnikom, jak wielkim problemem jest zmniejszająca się ilość owadów zapylających na Ziemi.

- Poznanie biologii pszczół i budowy konstrukcji zasiedlających dla owadów zapylających.

- Wykształcenie umiejętności obserwacji otaczającego świata.

- Rozwijanie aktywności twórczej.

- Kształtowanie odpowiedzialnej postawy proekologicznej.

- Rozwijanie umiejętności prezentacji własnych pomysłów i rozwiązań.

- Uwrażliwienie na rolę dzikich owadów zapylających, pokonanie uprzedzeń wobec nich.

- Budowanie więzi rodzinnych poprzez wspólne zaangażowanie się w działania na rzecz dzikich pszczół.

- Popularyzacja idei czynnej ochrony dzikich pszczół i trzmieli oraz innych zapylaczy.

Zadanie konkursowe polega na: zaprojektowaniu, skonstruowaniu i umieszczeniu na terenie swojej posesji konstrukcji zasiedlającej (domku dla pszczół). Każdy uczestnik zgłasza tylko jedną konstrukcję.

  1. Konstrukcja musi być wykonana samodzielnie (z rodzicem) - nie może zostać zakupiona.
  2. Kształt konstrukcji może być kwadratowy lub prostokątny.
  3. Minimalne wymiary konstrukcji: 50 cm wysokości i 35cm szerokości.
  4. Wypełnienie konstrukcji  przynajmniej trzema rodzajami materiałów.
  5. Zamontowanie konstrukcji na terenie swojej posesji.
  6. Prace należy zgłosić drogą elektroniczną wysyłając wiadomość na adres barbara.chrystman-kurzawa@poznan.lasy.gov.pl w terminie do 30 września 2022r.
  7. Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko uczestnika (do 18 roku życia) oraz opiekuna (osoby dorosłej), adres posadowienia zadania konkursowego, dane kontaktowe (adres mailowy lub nr telefonu), 2-3 zdjęcia zamontowanej konstrukcji.
  8. Na podstawie nadesłanych fotografii prac komisja konkursowa wybierze najładniejsze konstrukcje. Komisja konkursowa nie wyklucza wizji terenowej najładniejszych prac przed ich ostateczną oceną.
  9. Przewidziano nagrody rzeczowe o łącznej wartości 2.000,00 zł.

10. Podsumowanie konkursu i wręczenie nagród nastąpi najpóźniej do 30 listopada 2022r.