Wydawca treści Wydawca treści

Historia Nadleśnictwa

Dane na temat stanu lasów sprzed wojny zostały zniszczone, dlatego też naszą historię rozpoczniemy od roku 1945.

O powstaniu i działalności Nadleśnictwa do roku 1975 odtworzenie historii musiało się odbywać na podstawie relacji żyjących świadków  tamtych lat, ludzi którzy tu pracowali w tych czasach.

Powojenna historia Nadleśnictwa.
       W 1945 roku powstały 3 nadleśnictwa odpowiadające w przybliżeniu obecnemu Nadleśnictwu. Były to Nadleśnictwo (obecnie obręby)
a.       Nadleśnictwo Góra Śląska utworzone 15 czerwca 1945r. z leśnictwami: Sułków, Góra, Łękanów,
b.       Nadleśnictwo  Wąsosz (Załęcze ) powstało 9 lipca 1945r. z leśnictwami: Załęcze, Wodniki, Pobiel, Bartków, Chodlewo, Przywsie, Zbaków Dolny, Sułów. Nadleśnictwo Wąsosz po dalszych regionizacjach zmieniło nazwę na Załęcze ok. roku 1947 i istniało do 1978 r.
c.       Nadleśnictwo  Jemielno zostało powołane 15 listopada 1945r. z leśnictwami: Lipki (istniało do 1955 r.), Jemielno, Ryczeń, Lubów, Luboszyce (istniało do 1960 r.), Daszów, Zawiszów (istniało do roku 2014).
 Według danych prowizorycznego urządzania lasu powierzchnia tych nadleśnictw przedstawiała się następująco:
Nadleśnictwo Góra Śląska   4.868,60 ha   wg stanu na 01.10.1949 r.
Nadleśnictwo Jemielno       6.634,39 ha   wg stanu na 01.10.1950 r.
Nadleśnictwo Załęcze         4.656,29 ha   wg stanu na 01.10.1948 r.
razem 16.159,28 ha (obecnie 22.418,91 ha).

       Pierwszym spisanym dokumentem znajdującym się w archiwum Nadleśnictwa Góra Śląska dotyczącym Nadleśnictwa Góra Śląska  jest  "Protokół jednostronny spisany w dniu  15 października 1945 roku przez nadleśniczego inż. Franciszka  Burmistrzaka w obecności leśniczych  A. Karkoszki, St. Nowaka i G. Stankiewicza w sprawie  przejęcia budynków mieszkalnych i gospodarczych na terenie Nadleśnictwa Państwowego Góra". Protokół wymienia przejęte budynki i ich wartość. Wyceny wartości dokonali spisujący protokół. Według protokółu siedziba Nadleśnictwa mieściła się w budynku przy „ul…/.oli-Zymirskiego  16/"  (prawdopodobnie) Roli Żymierskiego w Górze. Według protokółu Nadleśnictwo posiadało 3 leśnictwa  w kolejności:
1.  Sułków w Sułkowie Nr. 10 - budynek przeznaczony na mieszkanie dla leśniczego
2. Góra  leśniczówka mieści się w osadzie F. Oberwald - protokół nie wymienia czy dom mieszkalny przeznaczony jest na mieszkanie dla leśniczego
3. Łękanów - leśniczówka mieści się przy kwartale 11 uroczysku Seitsch - protokół nie wymienia czy dom mieszkalny przeznaczony jest na mieszkanie dla leśniczego
Protokół wymienia nazwiska leśniczych, jednak nie podaje w których leśnictwach pełnili służbę.

       Do 1978 r. Nadleśnictwa  należały do Okręgowego Zarządu Lasów Państwowych we Wrocławiu obecnie do Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu. W dniu 01.01.1979 r. utworzono Nadleśnictwo Góra Śląska z trzema obrębami: Góra Śląska, Jemielno i Załęcze. W tych granicach zasięgu terytorialnego Nadleśnictwo Góra Śląska pozostało do tej pory. Powierzchnia Nadleśnictwa w wyniku przeprowadzonej przez urządzanie w roku 1978 aktualizacji stanu lasu wynosiła 18.599,08 ha.
Od początków powstania Nadleśnictwa Góra Śląska funkcję na stanowisku Nadleśniczego w poszczególnych latach pełnili:
Franciszek Burmistrzak  w latach 1945-1950
Władysław Tuczyński    w latach 1950-VII 1951 (zginął śmiercią tragiczną)
Jerzy Piotrowski           od VIII 1951 - 1975
Stanisław Słowikowski  w latach 1975-1992
Edward Gil                     w latach 1992-2000
Zbysław Ryszewski       od 1. lutego 2000 r. 30 kwietnia 2009 r.
Tomasz Multański         od 18 września 2009 r.
Obecnie siedzibą nadleśnictwa jest budynek nr 31 przy ul. Podwale w Górze, ten sam budynek który opisany jest  w protokole z dnia 15 października 1945 roku.
Od początków powstania Nadleśnictwa Załęcze funkcję na stanowisku Nadleśniczego w kolejności pełnili:
Stanisław Mądry
Adam Iwanicki
Jan Pertek
Jerzy Kuczyński

      Pierwotnie było to Nadleśnictwo Wąsosz. Prawdopodobnie pierwsza siedziba Nadleśnictwa znajdowała się w samym mieście Wąsosz, według Pana inż. Mieczysława Maćkowiaka siedzibą Nadleśnictwa od początku jego powołania była miejscowość Załęcze. Przeniesienie lub lokalizacja siedziby Nadleśnictwa do Załęcza wiązała się z tym, że ówczesny  Nadleśniczy Nadleśnictwa Iwanicki Adam mieszkał w Rawiczu i bliżej mu było z dojazdem do miejsca pracy do Załęcza niż do Wąsosza. Siedzibą Nadleśnictwa był obecny budynek Nr 1 w Załęczu, obecnie Leśnictwo Załęcze

       Od początków powstania Nadleśnictwa Jemielno funkcję na stanowisku Nadleśniczego pełnili:
Władysław Krauze
Marian Kantorek
Zygmunt Jurczyszyn
Józef Kędzierski
       Pierwsza siedziba Nadleśnictwa mieściła się w miejscowości Jemielno obok stacji kolejowej i młyna. Budynek ten został rozebrany około 1980 roku. Następnie siedziba  została przeniesiona do centrum miejscowości do  budynku  nr 95. Budynek ten w roku 1976  w związku z likwidacją Nadleśnictwa został przekazany Gminie Jemielno, w zamian za to Nadleśnictwo Góra  Śląska otrzymało osadę w miejscowości Zdzisławice 1.

       W ciągu 10 lat tj. od 1985 do 1995 roku powierzchnia Nadleśnictwa Góra Śląska wzrosła o 366,76 ha. W tym samym czasie systematycznie też wzrastała powierzchnia lasów ochronnych i tak w 1995 r. była większa o 7.630,14 ha, natomiast malała powierzchnia gruntów nieleśnych z 2.219,95 ha  wg definitywnego urządzania w 1960 r. do 1.299,68 ha w roku 1995, zmalała więc o 920,27 ha.
     Do 2007r. Nadleśnictwo Góra Śląska podzielone było na 19 leśnictw: Chróścina, Wronów, Siciny, Sułków, Łękanów, Zawieścice, Ślubów, Kietlów, Daszów, Zawiszów, Lubów, Osławice, Majówka, Jemielno, Sułów, Załęcze, Wodniki, Pobiel, Bartków zajmując powierzchnię 22.391,31 ha.
     W 2007 roku zlikwidowano leśnictwo Pobiel, w 2014 leśnictwa: Chróścina, Zawiszów i Daszów i obecnie Nadleśnictwo Góra Śląska dzieli się na 15 leśnictw.

 

Poznaj historię Lasów Państwowych – pobierz książkę „Znaki czasu. Wczoraj i dziś Lasów Państwowych"