Aktualności Aktualności

Przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę gruntów rolnych przeznaczonych wyłącznie na cele rolnicze

Nadleśnictwo Góra Śląska ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę gruntów rolnych przeznaczonych wyłącznie na cele rolnicze.

Z dokładną lokalizacją działek mogą Państwo zapoznać się przy pomocy portalu mapowego Bank Danych o Lasach lub geoportalu Powiatu Górowskiego

Szczegółowe informacje zawierają załączone pliki, prosimy o uważne zapoznanie się z ich treścią.