Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Hotelik i stołówka dla zapylaczy zapraszają

Kolejny hotelik dla zapylaczy w ramach projektu "Oko w oko z dziką pszczołą" zaprasza nowych lokatorów

Szacuje się, że na Ziemi żyje ok. 20 tys. gatunków pszczół dziko żyjących, z czego w Polsce zanotowano obecność ponad 470. Niestety, niemal połowa z nich znajduje się na czerwonej liście i jest zagrożona wyginięciem.

Pszczół i owadów zapylających jest coraz mniej! Tylko racjonalne korzystanie ze środowiska i troska o wszystkich mieszkańców Ziemi pozwoli nam zachować równowagę w przyrodzie.

W celu zwiększenia bazy pokarmowej dla zapylaczy oraz miejsc ich schronienia na terenie placówki szkolnej w Irządzach powstał obiekt służący skrzydlatym zapylaczom.

Szkoła przystąpiła do projektu realizowanego przez nadleśnictwo pod wymowną nazwą "oko w oko z dziką pszczołą". W ramach tego projektu odbyły się w szkole zajęcia edukacyjne z pszczelarzem i leśnikiem mające na celu przybliżenie znaczenia zapylaczy w przyrodzie. Istotnym i namacalnym elementem naszego projektu było zainstalowanie nowego miejsca schronienia dla zapylaczy oraz wzbogacenie bazy pokarmowej jego otoczenia.

Przywiezione przez nadleśnictwo sadzonki krzewów posadziła młodzież szkolna. Niesamowitą radość sprawiła im wspólna praca, której efekty będą służyć przyrodzie i lokalnemu społeczeństwu.