Asset Publisher Asset Publisher

Asset Publisher Asset Publisher

Zurück

Konsultacje w sprawie lasów społecznych

Konsultacje w sprawie lasów społecznych

28. maja odbyło się spotkanie terenowe dotyczące lasów o zwiększonej funkcji społecznej

Priorytetem stawianym podczas wyznaczania lasów o zwiększonej funkcji społecznej są: zachowanie trwałości lasu, zachowanie bezpieczeństwa publicznego i pożarowego oraz walory krajobrazowe.

Spotkanie, które odbyło się na terenie leśnictwa Zawieścice, było świetną okazją do poznania potrzeb lokalnego społeczeństwa. Podczas rozmów wybrzmiało wile ciekawych propozycji m.in. potrzeba utworzenia ścieżki rowerowej MTB dla cyklistów szukających większych wrażeń.

Dla nas leśników była to okazja do zaprezentowania społeczeństwu naszej pracy, do omówienia czynności, jakie wykonujemy w poszczególnych fazach rozwoju drzewostanu, do przedstawienia zagrożeń, ze strony czynników abiotycznych takich jak ekstremalne temperatury, czy brak wody, jak i czynników biotycznych, do których zaliczyć należy masowy pojaw szkodników takich jak kornik drukarz, z jakimi przyszło nam się zmierzyć.

Mapa projektowanych lasów społecznych

Następstwem wyznaczania lasów o zwiększonej funkcji społecznej będzie modyfikacja zasad gospodarowania w lesie. Ograniczane będzie stosowanie rębni zupełnej na rzecz rębni złożonych pozwalających na większe zróżnicowanie gatunkowe przyszłego lasu, zabiegi gospodarcze nakierowane będą głównie na poprawę stanu zdrowotnego. W większym stopniu promowane będą procesy odnowienia naturalnego lasu, a planowane prace gospodarcze wykonywane będą w okresie minimalnego ruchu rekreacyjnego.

Dziękujemy za spotkanie, za cenne rozmowy, za sugestie i przedstawione pomysły, które z pewnością znajdą wydźwięk w przyszłości.

Bo LASY są dla nas wszystkich najważniejsze.