Asset Publisher Asset Publisher

XXII Konkurs Przyrodniczy „Znam drzewa i zwierzęta polskich lasów”

Kolejna edycja powiatowego konkursu przyrodniczego zorganizowanego przez Powiatowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego w Górze we współpracy z nadleśnictwem już za nami

13 marca 2024 r. na sali konferencyjnej Nadleśnictwa Góra Śląska odbyła się kolejna edycja konkursu przyrodniczego skierowanego dla szkół ponadpodstawowych i podstawowych klas VII-VIII. Każda z tych grup miała inny zestaw testów dostosowany do ich wiedzy i umiejętności.

Celem konkursu było przede wszystkim rozwijanie zainteresowań przyrodniczych wśród uczniów oraz kształtowanie poczucia odpowiedzialności za środowisko przyrodnicze.

Jak co roku zainteresowanie konkursem było duże. Młodzież miała do rozwiązania zarówno zadania otwarte jak i zamknięte, była także część praktyczna polegająca na rozpoznaniu sylwetek ssaków oraz rodzimych gatunków drzew leśnych.

Młodzież wykazała się dużą wiedzą przyrodniczą, rozwiązane testy były na bardzo wysokim poziomie. Lista laureatów konkursu znajduje się na stronie PCDNiPP w Górze

Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom, a nauczycielom i rodzicom dziękujemy za pomoc w przygotowaniu swoich podopiecznych do konkursu i kształtowanie w nich szlachetnej postawy młodego przyrodnika.

Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 5 czerwca 2024 r. w Domu Kultury w Górze.