Asset Publisher Asset Publisher

XIII Konkurs Prac Pielęgnacyjnych

W tegorocznym XIII Konkursie Prac Pielęgnacyjnych, który odbył się 21-23 maja na terenie nadleśnictwa Góra Śląska brała udział reprezentacja każdego z 25 nadleśnictw.

W regulaminie konkursu znalazły się następujące konkurencje:
KONKURENCJA I -  CZYSZCZENIA WCZESNE. Celem było wykazanie się znajomością zasad wykonywania zabiegu czyszczeń wczesnych. Zawodnik musiał potwierdzić umiejętność kształtowania „szkieletu" przyszłego  drzewostanu.
KONKURENCJA II - CZYSZCZENIA PÓŹNE. W tej konkurencji leśniczy musiał wykazać się wiedzą w zakresie zasad wykonywania zabiegu hodowlanego jakim jest czyszczenie późne natomiast operator– precyzją przeprowadzenia ścinki przy użyciu kosy mechanicznej.
KONKURENCJA III - TRZEBIEŻ WCZESNA I PODKRZESYWANIE DRZEW. Konkurencja ta obejmowała wyznaczanie drzew dorodnych w drzewostanie II klasy wieku na powierzchni 5 – 8 arowej, podkrzesanie ich do wysokości 4-5 m. Po wyznaczeniu drzew dorodnych należało oznaczyć drzewa do usunięcia.
KONKURENCJA IV - TEST WIEDZY LEŚNEJ DLA LEŚNICZYCH. Test obejmował 20 pytań problemowych z zakresu hodowli lasu.
KONKURENCJA V - SPRAWDZIAN SPRAWNOŚCI OPERATORA KOSY MECHANICZNEJ. Konkurencja składała się z trzech części:
1. Precyzji obalania,
2. Obalania przez wykonanie dwóch cięć,
3. Ścinki na czas z uwzględnieniem dokładności cięcia.
Konkurencja miała na celu sprawdzenie umiejętności operatora kosy mechanicznej, jego świadomości, co do wykorzystania w trakcie ścinki odpowiedniej części tarczy i opanowania techniki pracy tym narzędziem.

Przeprowadzony konkurs był nie tylko współzawodnictwem drużyn, ale również okazją do spotkania, na co dzień pracujących w różnych nadleśnictwach pracowników, wspaniałą formą szkolenia oraz wymianą doświadczeń.
Po podliczeniu punktów w poszczególnych konkurencjach wyłoniono najlepszych zawodników tegorocznych hodowlanych zmagań. Punktacja była bardzo wyrównana, a o miejscu na podium decydowała wyższa punktacja uzyskana w konkurencji I lub II.
Najlepszym okazał się zespół z Nadleśnictwa Jarocin w składzie: Hubert Czerniejewski i Łukasz Jaworski, zdobywając 135 pkt. II miejsce zajęło Nadleśnictwo Turek uzyskując tyle samo punktów, III miejsce - Nadleśnictwo Syców – z liczbą 134 pkt., IV miejsce - Nadleśnictwo Gniezno – z tą samą punktacją, V miejsce – zajęli gospodarze  - zdobywając 132 pkt.
Konkurs przebiegał w atmosferze zdrowego współzawodnictwa pod okiem głównego sędziego konkursu - Jędrzeja Szyguły.