Asset Publisher Asset Publisher

Warto rozmawiać

25.04.2024 r. na sali nadleśnictwa odbyło się spotkanie członków Powiatowej Rady Dolnośląskiej Izby Rolniczej w Górze z leśnikami i rolnikami

O tym, że warto rozmawiać, wiemy nie od dziś. Dialog jest kluczem do porozumienia i wypracowania rozwiązań satysfakcjonujących wszystkie zainteresowane strony.

Na sali nadleśnictwa 25.04.2024 r. odbyło się spotkanie łączące leśników, rolników i myśliwych. Tematem spotkania była gospodarka leśna i zasoby przyrodnicze Nadleśnictwa Góra Śląska, gospodarka łowiecka oraz rola kół łowieckich, w tym odszkodowania dla rolników w związku ze szkodami wyrządzonymi przez zwierzęta leśne.

Podjęte tematy jak najbardziej były ważne dla wszystkich stron spotkania, każdy z uczestników miał przestrzeń do tego, aby wyrazić swoją opinię, udzielić porady, czy wyrazić zaniepokojenie. Efektem spotkania było rozwianie wątpliwości związanych szczególnie z planami łowieckimi i odszkodowaniami dla rolników w związku ze szkodami wyrządzanymi przez zwierzęta. Wyrażono także potrzebę ponownego spotkania, tym razem w szerszym gronie, wraz z przedstawicielami Wód Polskich, aby poruszyć temat melioracji rowów i cieków wodnych, których drożność jest nieodzowna szczególnie w okresach intensywnych opadów deszczu.

Dziękujemy za podjęcie dialogu.

Darz Bór.