Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Oko w oko z dziką pszczołą

Nie tylko o dzikich pszczołach, ale także o innych owadach odgrywających kluczową rolę w przyrodzie była mowa na stoisku edukacyjnym nadleśnictwa

Wiedzieliście, że pszczoły miodne, pszczoły dzikie, muchówki i chrząszcze należą do najważniejszych zapylaczy roślin kwiatowych? Dzięki ich obecności w środowisku rośliny produkują znacznie więcej nasion i owoców.

Szacuje się, że na Ziemi żyje ok. 20 tys. gatunków dziko żyjących pszczół, z czego w Polsce zanotowano obecność ponad 470. Niestety, niemal połowa z nich znajduje się na czerwonej liście i jest zagrożona wyginięciem.

O ciekawym życiu owadzich zapylaczy można było dowiedzieć się na stoisku edukacyjnym nadleśnictwa podczas VII Biegu Dziczkiem, który odbył się 15 maja 2022 .r przy Hali Sportowej Arkadia w Górze.

Wielu słuchaczy, zarówno tych małych jak i dużych, stanęło oko w oko z dziką pszczołą. Zainteresowanie naszym stoiskiem przerosło nasze oczekiwania. Odwiedzający nasz namiot mogli bliżej przyjrzeć się fascynującej pracy pszczół, poznać rolę jaką w przyrodzie odgrywają owady zapylające i niebezpieczeństwa jakie zagrażają owadom ze strony gospodarki rolnej i stylu życia ludzi. 

Bardzo dużym zainteresowaniem cieszył się nasz konkurs "Mój hotelik dla zapylaczy". Zadanie konkursowe polega na: zaprojektowaniu, skonstruowaniu i umieszczeniu na terenie swojej posesji, położonej na terenie powiatu górowskiego, konstrukcji zasiedlającej (domku dla pszczół i innych zapylaczy). Każdy uczestnik zgłasza tylko jedną konstrukcję w terminie do 30 września 2022 r. Szczegóły w regulaminie.

Pamiętajmy pszczół i owadów zapylających jest coraz mniej! Tylko racjonalne korzystanie ze środowiska, budowanie schronień dla owadów, zwiększanie bazy pokarmowej poprzez zakładanie łąk kwietnych, sadzenie roślin miodo- i nektarodajnych pozwoli zachować równowagę w przyrodzie.

Nie dewastujmy zatem owadzich gniazd. Pozwalając owadom na zwiększenie ich populacji przyczyniamy się do tworzenia stabilniejszych i bardziej odpornych ekosystemów.